Наслідки

1. Відбувся перехід до масового конвеєрного виробництва.

2. Монополії значні кошти витрачають на розробку технічних проблем та необхідні наукові дослідження.

3. Значно зросла продуктивність праці.

4. Збільшилися обсяги виробництва.

5. Великих успіхів було досягнуто в металургії, машинобудуванні, транспорті.

6. Значно зросли виплавка сталі, чавуну, добування вугілля, виробництво машин та обладнання.

7. З’явилися нові галузі промисловості — електротехнічна та хімічна.

8. Відбулася висока концентрація виробництва і капіталу.

9. Наприкінці XIX ст. завершився процес становлення індустріального суспільства в країнах Західної й Центральної Європи та Північної Америки.

10. Південна, Південно-Східна і Східна Європа, Росія, Японія теж стали на шлях індустріального розвитку, але значно відставали від попередніх країн.

11. Решта країн були економічно відсталими і потребували проведення модернізації господарства.

Науково-технічна революція, вільна конкуренція породжували економічні кризи.

Модернізація — оновлення, вдосконалення.

Економічна криза — виникає тоді, коли за умов вільного підприємництва товарів виготовляють більше, ніж можна їх продати. Тоді закриваються підприємства і зростає безробіття.

Акціонерні товариства — об’єднання капіталу кількох власників із подальшим отриманням прибутку та розподілом його залежно від внесеної частки.

Олігархія — влада небагатьох.


6365518572931145.html
6365561374363511.html
    PR.RU™