Форми грошей

Сучасна ринкова економіка діє на основі різних форм грошей, виникнення яких пов'язане з тривалим розвитком функцій грошей і суспільного обміну.

Залежно від форми розрізняють два види грошей:

1. готівкова форма:

а) металеві гроші (золоті монети, срібні монети, білонна монета)

б) паперові гроші (банкноти, казначейські білети)

2. безготівкові гроші (банківські гроші).

--За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: - це повноцінних і неповноцінних.

1. Повноцінниминазивають гроші, що виготовлені з товару, мають однакову внутрішню вартість у сфері обігу і за умов переходу у скарб.

Товарні грошіздатні виступати загальним еквівалентом тому, що на їх виготовлення затрачено суспільну працю. Вони однаково здатні слугувати для безпосереднього споживання і для виміру вартості іншого товару та знаряддям обміну. У різні епохи роль товарних грошей виконували предмети першої необхідності (сіль. Зерно. Риба, худоба) та предмети розкоші й прикраси (намисто, хутра та ін.).

Металеві гроші— спочатку з'явилися як різної форми та ваги шматки металу. З часом з них стали виготовляти вироби, які однаково могли слугувати для задоволення потреб споживання і виступати засобом обміну. Лише з часом з'явилася кругла монета - найдосконаліша форма повноцінних грошей. У ролі на перших порах використовувалися різні метали й вироби з них : - це залізо, мідь, бронза.

2. Неповноцінні гроші- це гроші, які не мають власної вартості. Основними їх формами є білонна монета, паперові гроші (казначейські зобов'язання), банківські зобов'язання (банкноти), депозитні вклади. Усі вони застосовуються як гроші лише тому, що, одержуючи їх як платежі, учасники ділових угод розраховують використати їх для майбутніх платежів.

Білонна монета- розмінна монета, яка задовольняє потреби роздрібної торгівлі за товари дрібної вартості і карбується (виготовляється) з металу, що коштує дешевше номінального виразу монети.

Кредитні гроші- це гроші особливого типу, що не є розмінні на золото. А в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. На основі такого обігу грошей виникають банківські депозити (депозитні гроші), що стають базою чекового обігу.

Паперові гроші- це нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття бюджетних витрат і наділяються нею примусовим курсом та законодавчо закріпленим обов'язком приймати у всіх видах платежі.

Наукова думка розрізняє такі відмінності золотих грошей від паперових:

Золоті гроші Паперові гроші
- мають бути повноцінні; - є представниками золота;
- мають суттєву внутрішню вартість; - випускаються Державним казначейством або Центральним банком і перебувають в обігу;
- виникають в результаті історик-ного розвитку товарного обігу; - є замінниками повноцінних грошей;
- є мірою вартості всіх інших товарів. - слугують засобом фіксації вартісних пропорцій.

4. Відмінності кредитних грошей від паперовихКредитні гроші Паперові гроші
1. Виникають з функції грошей як засобу платежу. 1. Виникають з функції грошей як засобу обігу.
2. Випускаються банком для кредитування ділових угод. 2. Емітуються державним органом або центральним банком від імені держави.
3. Не мають примусового курсу. 3. Наділені державою примусовим курсом.

Обслуговуючи ділові угоди, кредитні гроші за час свого існування набули таки еволюційних форм як: векселя, банкноти, чеки, депозитні і електронні гроші. Першої формою кредитних грошей став вексель.

Вексель- це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразку, : яким одна сторона ділової угоди зобов'язується сплатити іншій певну суму грошей вказаний термін.

Виникнувши ще в 12 ст., вексель тривалий час розвивався як один з найважливіша кредитно-розрахункових ордерних документів, але спочатку мав обмежене ходіння.

Банкнота- це вексель банка, що виписаний при придбанні в своє розпорядження векселі приватних осіб. Нині банкноти становлять грошові знаки різного номіналу, ш випускаються в обіг центральними емісійними банками, забезпечені всіма активам цих банків і масою товарів, що належать державі. Банкноти є основним видом паперових грошей, що істотно відрізняються від векселів:

Банкнота Вексель
Вобіг випускається емісійним банком замість комерційних векселів Виписуються учасниками ділових угод як гарантоване безумовне боргове зобов'язання
- це безстрокове зобов'язання, що не пов'язане з конкретною діловою угодою, випускається в будь-яких купюрах У векселя термін використання обмежений вказаним строком покриття боргу, випускається як покриття кредиту
Банкнота ще відрізняється тим, що суспільна гарантія яка базується на капіталах усіх підприємств, що зберігаються в банках Вексель дає приватну гарантію, забезпечений капіталом одного чи групи учасників векселя

Електронні гроші- це різновид депозитних грошей, які приводяться в рух не за допомогою паперових носіїв, а завдяки автоматичному переказуванню грошових сум на рахунках банків за допомогою ЕОМ за розпорядженням власників поточних рахунків. Електронні гроші — найпрогресивніша, економічна і зручна форма носія грошових функцій, яка реалізується за допомогою банківських автоматів, кредитних карток та ін.Депозитні гроші- це різновид кредитних грошей, що не мають речового виразу та існують лише у вигляді записів на рахунках у банках. Депозитні гроші винили на стадії високого розвитку банківської системи, коли кожний суб'єкт грошових відносин може вільно вкласти гроші до банку (положити на депозит) і здійснити ними необхідні операції.

Дебетові картки- це сучасні платіжні інструменти, які випускаються фінансово-кредитними установами. Ці картки надають власникові депозитного вкладу оперативну можливість здійснювати операції з власного рахунку та користуватися іншими послугами. Дебетові картки приваблюють низькою вартістю отриманих послуг, простотою і миттєвістю отримання готівки, надійністю і захистом депонованих коштів завдяки персональному ідентифікаційному номеру.

Кредитна картка- це іменний грошовий оплатно-розрахунковий банківський документ, з встановленмм лімітом кредитування, в межахбезкоштовно чи за невелику плату.

Від операції з кредитними картками банк отримує дохід, який складається з комісії при оплаті рахунків за відпущені товари, щорічної плати клієнтів за кредитні картки, якщо вона є, і відсотків за кредит, що надається власникові картки в межах ліміту кредитування.


6365430720352120.html
6365460800889609.html
    PR.RU™