Встановіть відповідність між галузями легкої промисловості та їх розміщенням?

Кл. тести до теми Білорусь 15 02 2014

1)Площа країни: 1)17 млн. млн. .км2 2) 312 тис.км2 3) 207 тис.км2

2)Адміністративно-територіальний устрій :

а) конституційна монархія; б) унітарна держава; в) федеративна держава; г) парламентська республіка.

3)Форма правління :

А) парламентська республіка; Б) президентська республіка ; В) конституційна монархія; Г) парламенсько - президенська ;

4)Склад території країни:

А) 16 воєводств; Б) 21 республіка, 49 областей, 6 країв; В) 6 областей

5)Особливість ЕГП:

А)широкий вихід до Балтійського моря; Б) немає виходу до моря В) 1/3 в СхіднійЄвропі, 2/3 у Північній Азії.

6)Природний рух населення характеризується:

а)високим рівнем народжуваності й постійним зниженням рівня смертності;

б)низьким рівнем народжуваності й низьким рівнем смерт­ності;

в)високим рівнем народжуваності й високим рівнем смерт­ності.

7) Середня густота населення( чол./ км 2 ): а) 8,35; б) 121,8 ; в) 46,7 ;

8)У країні домінують = 70% : А) католики ; Б) протестанти ; В) мусульмани ; Д) православні

9)У загальній кількості населення частка міського на­селення складає: а) 76 %; б) 65% ; в) 70 %;

10)За структурою зайнятості населення належить до країн:

а) індустріально – аграрних ; б) постіндустріальна; в) аграрно-індустріальних; г ) індустріальних

11)Офіційні мови:

А)білоруська , російська ; Б)білоруська ; В) білоруська, українська; Г) білоруська, польська

12)Визначте характерні ознаки демографічної ситуації :

а)другий тип відтворення населення;б)«демографічний вибух»;в)перший тип відтворення населення;

г)депопуляція ; ґ) «старіння нації»; д)надлишок трудових ресурсів.

13)Серед природних ресурсів Білорусь має значні:

а)водні та лісові ; б)земельні та рекреаційні ; в)мінеральні та лісові; г)водні та рекреаційні

14)Мінеральні ресурси Білорусі:

А)_________________ Б)___________________В)_________________ Г)_____________________

15)Найбіьші міста Білорусі:

А)____________; Б)___________ ; В)____________; Г) _______________ .

16)100 % електроенергії в Білорусі виробляють:

А) ТЕС; Б) АЕС; В) ГЕС;

17)Центр нафтопереробки в Білорусі:

а) Солігорськ; б) Новополоцьк ;в) Гродно ;г) Вітебськ

18)Тип країни:

а) економічно розвинута; б)країна, що розвивається; г)перехідної економіки; д) планової економіки.

Встановіть відповідність між галузями легкої промисловості та їх розміщенням?

1)лляна ; 2) бавовняна; 3) шовкова; 4) вовняна

А) Могильов; Б) Орша ; В) Гомель; Г) Мінськ

20)Центр виробництва картоплезбиральних комбайнів є :

А) Гомель ; Б) Мінськ; В) Ліда; Г) Жодіно21)У сільському господарстві країни головна роль належить:

А) тваринництву; Б) рослинництву

22)Культури, які вирощують в Білорусі:

А)____________ ; Б)_______________ ; В)____________ . Г)___________________

23)Основні країни – партнери:

А)ЄС; Б) США; В) Росія ; Г)Японія ;

24)Основним внутрішнім видом транспорту у Білорусі є:

А) залізничний; Б) річковий; В) авіаційний; Г) трубопровідний

25)Серед країн Центральної Європи за обсягом іноземних інвестицій Польща посідає:

А) друге ; Б) перше ; В) третє ; Г) четверте місце.

26)Імпорт Білорусі :

А)_________________ Б)___________________В)_________________ Г)___________________


6360887628526168.html
6360944319850375.html
    PR.RU™